Bungalows

Classe Normal i Extra. Sala d’estar, cuina, cuarto de bany complert, dues habitaciones i porxo.
Capacitat per a 5 persones, amb parament de cuina i roba de llit.

Els bungalows extra, amb la mateixa distribució, tenen una mida més gran i un acabat més modern.
Els bungalows tenen un preu diferent en funció de l’ocupació.

L’entrada es realitzarà a partir de les 18:00 del día d’entrada.
La sortida es realitzará abans de les 11:00 del dia de sortida.

** Per calcular el nombre de places a les cabanes, s’han de comptar totes les persones. Tinguin l’edat que tinguin; siguin infants o bebés.

Estan prohibits els animal dins els bungalows

Més fotos del Bungalow Normal

Més fotos del Bungalow Extra

« de 2 »

Cancel.lacions: segons l’article 14 del Decret 280/2007 de Principado de Asturias, la persona que efectuï una reserva podrà desistir de la mateixa, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat. Això no obstant, quan el desistiment sigui comunicat amb més de set i menys de quinze dies d’antelació, el Camping podrà retenir el 50% de l’import del dipòsit, o la totalitat del mateix si la comunicació s’efectúa dins del termini de set dies anteriors a l’esmentada data.

Bungalow extra
Bungalow normal
Bungalows