Bungalows

Clase Normal e Extra. Sala de estar, cociña, cuarto de baño completo, dúas habitacións e soportal.
Capacidade para 5 persoas, con enxoval de cociña e roupa de cama.

Os bungalows extra, de igual distribución, teñen maior tamaño e un acabado máis moderno.
Os bungalows teñen diferente prezo en función da ocupación.

A entrada realizarase a partir das 18:00 do día de entrada.

A saída realizarase a antes das 11:00 do día de saída.

** Para realizar o cálculo do número de prazas nas cabanas débense de contar todas as persoas, calquera que sexa a súa idade: Menores, bebés, etc…

Prohibido animais dentro dos bungalows.

Máis fotos do Bungalow Normal

Máis fotos do Bungalow Extra

« de 2 »

Cancelacións: segundo o articulo 14 do Decreto 280/2007 do Principado de Asturias, a persoa que efectuou unha reserva poderá desistir da mesma, tendo dereito á devolución das cantidades que abonase. No entanto o anterior, cando o desestimento sexa comunicado con máis de sete e menos de quince días de antelación, O cámping poderá reter o 50% do importe do depósito, ou a totalidade do mesmo se a comunicación efectúase dentro do prazo de sete días anteriores a devandita data.

Bungalow extra
Bungalow normal
Bungalows