Tempada de apertura

Tempada alta: A partir de 15 Xullo ata o 28 Agosto.

Tempada baja: Resto do ano.

Desde Semana Santa ata o 14 de Outubro: Aberto diariamente.

Desde o 15 de Outubro ata Semana Santa: Pechado.

bienvenidos