Animais

Admítense animais de compañía con excepción de razas perigosas (segundo o R.D. 50/1999, sobre tenencia de animais perigosos).

EN CASO DE DÚBIDA, O CAMPAMENTO PODE SOLICITAR A DOCUMENTACIÓN DO ANIMAL PARA COMPROBAR A RAZA. NO CASO DE NON TELO, PODERÁ DENEGARSE O ACCESO Á CAMPING.

Cumprindo estas normas:

 • entro do cámping sempre atados.
 • Prohibido que ensucien ou molesten.
 • Prohibido deixalos sos.
 • Prohibido que accedan ao interior dos bungalows.

¿Que son cans potencialmente perigosos segundo o Real Decreto 50/1999 sobre tenencia de animais potencialmente perigosos?

 • Os que pertencen ás seguintes razas e as súas cruces: PIT BULL TERRIER, STAFFORDSHIRE BULL TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, ROTTWEILER, DOGO ARGENTINO, FILA BRASILEIRO, TOSA INU Y AKITA INU.
 • Todos os cans que NON pertenzan ás razas anteriores pero si cumpran todas ou a maioría das seguintes características:
  • Forte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, axilidade, vigor e resistencia.
  • Marcado carácter e gran valor.
  • Pelo corto.
  • Perímetro torácico comprendido entre 60 e 80 cm, altura á cruz entre 50 e 70 cm e peso superior a 20 Kg.
  • Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cranio ancho e grande e fazulas musculosas e bombeadas.
  • Mandíbulas grandes e fortes, boca robusta, ancha e profunda.
  • Pescozo ancho, musculoso e curto.
  • Peito macizo, ancho grande, profundo, costelas arqueadas e lombo musculado e curto.
  • Extremidades anteriores paralelas, rectas e robustas e extremidades posteriores moi musculosas, con patas relativamente longas formando un ángulo moderado.
 • Todos aqueles animais que protagonicen ataques a animais ou persoas con anterioridade ou que mostren un carácter marcadamente agresivo. Sendo certificada tal condición por un veterinario autorizado pola autoridade competente.