Animals

SS’admeten animals de companyia amb l’excepció de les races perilloses (segons el R.D. 50/1999, sobre tenença d’animals perillosos)

EN CAS DE DUBTE EL PERSONAL DEL CÀMPING PODRÀ DEMANAR LA DOCUMENTACIÓ DE L’ANIMAL PER A COMPROVAR LA RAÇA. EN CAS DE NO TENIR-PODRÀ SER DENEGAT L’ACCÉS A EL CÀMPING.

Complint aquestes normes:

 • Dins el càmping sempre lligats.
 • Prohibit que enbrutin o molestin.
 • Prohibit deixar-los sols.
 • Prohibit que accedeixin a l’interior dels bungalows.

¿Què són gossos potencialment perillosos segons el Reial Decret 50/1999 sobre tenença d’animal potencialment perillosos?

 • Els que pertanyen a les següents races i els seus encreuaments: PIT BULL TERRIER, STAFFORDSHIRE BULL TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, ROTTWEILER, DOGO ARGENTINO, FILA BRASILEIRO, TOSA INU Y AKITA INU.
 • Tots el gossos que NO pertanyin a les races anteriors però sí compleixin totes o la majoria de les següents característiques:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada fins a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 Kg./li>
  • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes mulculoses i bombades.
  • Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
  • Extremitats anteriors paral.leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
 • Tots aquells animals que hagin protagonitzat atacs a animals o persones amb anterioritat o que mostrin un caràcter marcadament agressiu. Sent certificada aquesta condició per un veterinari autoritzat per l’autoritat competent.